صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

پنجشنبه 3 اسفند 1396
 مدیر کتابخانه و مرکز نشر

 نام و نام خانوادگی : محمد هادی پهلوانی

آخرین درجه تحصیلی : دکتری

پست الکترونیک :


2414 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو