صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

جمعه 31 شهريور 1396
 نام و نام خانوادگی
 پست سازمانی
 شماره تماس
 مینا فرج زاده
 کتابدار-سفارشات و پایگاه های اطلاعاتی
 2222929
صدیقه آبشناس
 کتابدار
2222929
فاطمه عباسی
 کتابدار-فهرست نویس
2222929
حجت ناصری
کتابدار - فهرست نویس
2222929
منیره گرزین
کتابدار - مرجع
2222929
مریم رضایی
کتابدار - مخزن
2222929
محمد قلیچ
کارمند - کتابخانه پردیس

خیرالنسا ایزدپناه
کارمند - مخزن
2222929
سمانه نظر نوکنده
کتابدار- پردیس

علیرضا شیخی
کارشناس مرکز نشر
2222929
مسعود حسام
خدمات
2222929
صدیقه کابلی
خدمات
2222929

2720 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو