صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS
English

معاونت پژوهشی و فناوری

جمعه 31 شهريور 1396
 فرم گردش کار داخلی انجام فعالیت های کارآفرینی* اعضای هیأت علمی
 فرم گردش كار تعيين امتياز پژوهشي اعضای هيات علمي
آيین نامه اجرايی حمايت از فعالیتهای کارآفرينی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرم طرح كسب و كار
فرم تعهد نامه فعاليت کسب وکارآفرینی دانشجویان
فرم گزارش پیشرفت تیم کسب وکارآفرینی دانشجویی
فرم شيوهنامه حمایت از فعاليت های کسب و کارآفرینی دانشجویان

537 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

معاونت پژوهشی و فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو