مشاوران کارآفرینی


مشاوران کارآفرینی دانشگاه 1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

مشاور دانشکده/ گروه

شماره همراه

1

دکتر محمد هادی  آریایی منفرد

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

9153144077

2

دکتر کیوان  آصف پور وکیلیان

دانشکده مهندسی آب و خاک

9123402416

3

دکتر مهدی  انصاری

دانشکده علوم دامی

9143247004

4

دکتر سارا  خراسانی نژاد

دانشکده تولید گیاهی

9112754324

5

دکتر سپیده سعیدی

گروه محیط زیست

9193936759

6

دکتر غلامحسین عبدالله زاده

دانشکده مدیریت کشاورزی

9177829617

7

دکتر ستار عزتی

دانشکده علوم جنگل

9183790470

8

دکتر حدیثه کشیری

گروه شیلات

9112738246

9

دکتر علی مویدی

دانشکده صنایع غذایی

9177166152

10

دکتر حبیب الله نظر نژاد

دانشکده مرتع و آبخیزداری

9141465493  تاریخ آخرین بروزرسانی : 11 اردیبهشت 1401 - 11:55