مرکز مهارت آموزی TMC


این مرکز با هدف توانمند سازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی بر پایه سه فرآیند اصلی: نیاز سنجی مهارتی، ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی و نهایتا ارائه خدمات مهارت آموزی مورد نیاز بازار کار به دانشجویان با تکیه بر ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی و در نهایت مراکز آموزشی (دولتی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد) وابسته به سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور، در حال فعالیت می باشد.

در طی سال های اخیر دوره زیادی در این مرکز برگزار شد. براساس اعلام معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم کشاوری و منابع طبیعی گرگان، در لیست 20 دانشگاهی است که بیشترین دوره های تخصصی و عمومی را برگزار کرده و بیشترین دوره را با مشارکت واحدهای صنعتی برگزار نموده است.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 22 اردیبهشت 1400 - 12:19