گروه های کسب و کار


الف) بوستان کسب‌وکار

بوستان کسب‌وکار دانشجویی با هدف زمینه‌سازی برای پیاده‌سازی ایده‌های نوآورانه دانشجویان با رویکرد کسب‌وکار سبز (green entrepreneurship) در پردیس جدید دانشگاه با تسطیح، تراس‌بندی و قطعه‌بندی زمینی به مساحت 2 هکتار راه‌اندازی شد.

در حال حاضر 3 واحد گلخانه‌ای، 2 سالن تولید قارچ، و چندین واحد کسب‌وکار پرورش گونه‌های زودبازده با رویکرد آگروفارستری (agro forestry)، کشت توت‌فرنگی، گیاهان دارویی و زیتون تلخ و ...در حال فعالیت است.

با رویکرد تحقق مدیریت سبز در دانشگاه (green university)، آب برای آبیاری از محل پساب تصفیه‌شده خوابگاه‌ها با کنترل دایم پارامترهای بهداشتی تامین می‌شود.

ب) مزرعه نوآفرینی دانشجویی

در راستای تحقق اهداف دانشگاه کارآفرین و به منظور شبکه‌سازی برای شکل‌گیری زیست‌بوم کارآفرینی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی اقدام و در نتیجه، مقرر شد ایستگاه تحقیقاتی وابسته به این سازمان در استان گلستان برای بهره‌برداری‌های تحقیقاتی در اختیار دانشگاه قرار گیرد. در قالب بازدیدها و نشست‌های متعدد تصمیم‌گیری، نسبت به تشکیل کارگروه راهبری برای مدیریت کاربری فضای مزبور اقدام و طبق ارزیابی‌های کارشناسی و نیز در راستای پاسخگویی به تقاضاهای فزآینده دانشجویان دانشگاه که توانمندسازی کارآفرینانه آنها به عنوان کشاورزان و بهره‌برداران آینده در چارچوب اقتصاد مقاومتی بر پایه فعالیت دانش‌جویی و تولیدی هم‌زمان، وظیفه متعهدانه و انقلابی همگان است، برای این ایستگاه، کاربری طراحی و اجرای کسب‌وکارهای پژوهش‌بنیان دانشجویی در نظر گرفته شد.  تاریخ آخرین بروزرسانی : 22 اردیبهشت 1400 - 12:21